SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM


HOLA AMIGOS, YA PODEIS IR A LA VERSION EN CASTELLANO DE MI BLOG CON ESTE LINK:


"SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM" versa, entre altres aspectes, damunt s'origen de sa llengo mallorquina. Una cosa quedarà molt clara an es lector: sa llengo mallorquina no ès cap dialecte de sa llengo catalana.

El podeu adquirir a www.amazon.es (pitja es link)
martes, 6 de septiembre de 2011

SALUTACIÓ CATALANISTA DES BATLE DE PALMA


Es senyor batle de Palma Mateo Isern a sa seva carta de salutació an es ciutadans mos ofereixen una serie de catalanades que res tenen a veure amb sa nostra llengua baleàrica. Se pot dir que es una carta de presentació d'un ajuntament des Països Catalans.
Sense tenir en compte certes paraules emprades imposades pes catalanisme, es del tot inadmisible s'ús de SÓC en lloc de SOM, COMPTO en lloc de COMTP, i TREBALLEM enlloc de TREBALLAM.
Senyors des PP, on son ses nostres modalitats? Així ès com volen potenciar-les i defensar-les?
Manco romanços i a fer feia de bon de veres.