SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM


HOLA AMIGOS, YA PODEIS IR A LA VERSION EN CASTELLANO DE MI BLOG CON ESTE LINK:


"SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM" versa, entre altres aspectes, damunt s'origen de sa llengo mallorquina. Una cosa quedarà molt clara an es lector: sa llengo mallorquina no ès cap dialecte de sa llengo catalana.

El podeu adquirir a www.amazon.es (pitja es link)
jueves, 28 de febrero de 2019

S'ORTOGRAFIA MALLORQUINA D'EN MOLL DE 1931

Abans de sa seva conversió a sa doctrina catalanista en Francesc de Borja Moll mos va obsequiar a 1931 amb una ORTOGRAFIA MALLORQUINA, cosa avui en dia impensable. Només s'admet sa sacrosanta paraula CATALANA.


En ella empra sa nomenclatura que durant segles s'ha emprat a Mallorca per denominar sa llengo de sa terra, que ès, ni més ni manco, que sa de LLENGO MALLORQUINA.


Com podem comprovar també escriu sa primera forma des present d'indicatiu des ver ser respectant sa pronunciació mallorquina ÈS, en lloc, de s'uniformadora, unitarista i catalanista ÉS.

També admet ses formes mallorquines NOLTROS, VOLTROS, NOSTRO i VOSTRO.
Lo que mos han fet per tenir sa seva panxa plena......