SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM


HOLA AMIGOS, YA PODEIS IR A LA VERSION EN CASTELLANO DE MI BLOG CON ESTE LINK:


"SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM" versa, entre altres aspectes, damunt s'origen de sa llengo mallorquina. Una cosa quedarà molt clara an es lector: sa llengo mallorquina no ès cap dialecte de sa llengo catalana.

El podeu adquirir a www.amazon.es (pitja es link)




domingo, 19 de enero de 2020

SA GRAN PRESA DE PEL DE SA CATALANISACIO


Ets alumnes de Balears de 5 anys aprenen amb mots de s’estandar de Barcelona en lloc de fer-ho amb sos nostros mots que també estan recollits an es DIEC, ès a dir, que són ademesos a sa llengo estándar.


D’un llibre de texte per ensenyar a lletgir i a escriure a alumnes de Balears que tenen 5 anys he destriat aquells mots que no són emprats habitualment a Balears, són 31. Tots ells tenen sa seva corresponent paraula que s’empra a Balears, i totes elles recollides an es DIEC2. De ses 31 paraules, 22 están compartides amb altres endrets de Catalunya o de València. Només n’hi ha 9 que només s’empren a Baleres, però també admeses an es DIEC2.

Aquesta ès sa trista realitat: una gran presa de pel.