SA PATRIA MALLORQUINA A S'EDAT MODERNA
Apreciats amics i amigues "SA PATRIA MALLORQUINA A S'EDAT MODERNA" ho podeu tenir a ca vostra només escrivint un correu a sapatrimallorquina@gmail.com. Vos ho enviaré contra-reemborsament (amb ports i transport inclosos) per 25 euros. En es correu heu d'indicar nom i direcció complets.

Aquí vos transcric sa contraportada:

Dia 8 de juny de 1517 s’ambaixador mallorquí Joan Crespí a sa Cort Reial de Gant afirma que “los conquistadors del regne som stats nosaltres mateixos qui romangueren en aquell”. Amb aquestes paraules se resumeix a la perfecció com d’ença de sa conquista d’en Jaume I ets habitants de Mallorca s’han oblidat des seu origen català, occità i sarraí, únicament són mallorquins. Si durant aquests dos segles i mig sa pàtria des mallorquins pateix i tem per sa seva independència i autonomia degut an ets intents annexionistes catalans, durant es tres-cents anys que segueixen i que conformen s’Edat Moderna sa nova font de tensió ès es centralisme castellà de sa Monarquia d’Espanya.

martes, 6 de septiembre de 2011

SALUTACIÓ CATALANISTA DES BATLE DE PALMA


Es senyor batle de Palma Mateo Isern a sa seva carta de salutació an es ciutadans mos ofereixen una serie de catalanades que res tenen a veure amb sa nostra llengua baleàrica. Se pot dir que es una carta de presentació d'un ajuntament des Països Catalans.
Sense tenir en compte certes paraules emprades imposades pes catalanisme, es del tot inadmisible s'ús de SÓC en lloc de SOM, COMPTO en lloc de COMTP, i TREBALLEM enlloc de TREBALLAM.
Senyors des PP, on son ses nostres modalitats? Així ès com volen potenciar-les i defensar-les?
Manco romanços i a fer feia de bon de veres.