SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM

"Quan el rei Jaume I d'Aragó desembarca a s'illot de Panteleu s'entrevista amb n'Alí de la Palomera. Ses cròniques detallen com n'Alí se troba amb en Jaume I i que "saluda-lo en son llatí". En aquesta curta entrevista trobam s'evidència de sa romasa des Rum a Mallorca: dos mots mossàrabs com són Panteleu i Palomera i que n'Alí xerra en sa llengo romanç que ha perviscut a Mallorca durant sa dominació sarraïna"