SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM


Es meu darrer llibre "SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM" el podeu adquirir a:

- es trasts de SOCIEDAD CIVICA BALEAR
- es trasts des GAB
- sa llibreria SAN PABLO (carrer st Miquel, 66)
- amazon.es

Versa, entre altres aspectes, damunt s'origen de sa llengo mallorquina. Una cosa quedarà molt clara an es lector: sa llengo mallorquina no ès cap dialecte de sa llengo catalana.
lunes, 25 de octubre de 2010

ARTICLE BALEÀRIC O SALAT

Davant es fet que a ses escoles de ses Illes Balears se deixa a un costat s'ensenyança des nostro article definit, aquí expòs un petit resum de sa seva construcció per aquells illencs que el vulguin emprar. Així podran gaudir de sa seva complexitat i bellesa a l'hora d'escriure i deixar a un costat aquest estàndar barceloní importat des continent.


Sa característica principal de sa llengua baleàrica respecte de ses seves germanes de continent es s’article definit. A totes ses Balears llevat de sa localitat mallorquina de Pollença s’empra s’article salat a diferència des lalat o alveolar des continent.

Sa seva construcció ès aquesta:

- masculí singular:
o davant consonant: es (es cotxo, es llibre)
o davant vocal: s’ (s’ase, s’animal)
o darrera sa preposició “amb” i davant consonant: so (amb so cotxo) [no se dona a tots ets endrets de ses Balears]

- masculí plural:
o davant consonant: es (es cotxos, es llibres)
o davant vocal: ets (ets ases, ets animals) [a Eivissa s’empra “es”]
o darrera sa preposició “amb”: sos (amb sos cotxos, amb sos amics) [no se dona a tots ets endrets de ses Balears]

- femení singular:
o davant consonant: sa (sa cuina, sa casa)
o davant vocal: s’ (s’ànima, s’àguila)

- femení plural:
o davant consonant: ses (ses cuines, ses cases)
o davant vocal: ses (ses ànimes, ses àguiles)

Ses contraccions amb ses preposicions de i per són aquestes:

- masculí singular:
o de: des cotxo, des llibre
o per: pes cotxo, pes llibre

- masculí plural:
o de: des cotxos, des llibres
o per: pes cotxos, pes llibres

Amb sa preposició an no hi ha contracció:

- masculí singular: an es cotxo
- masculí plural: an es cotxos

S’article lalat també s’usa a ses Balears, encara que només en casos molt concrets, com són certes paraules i en locucions adverbials:

- davant es nom de ses hores: la una, les quatre, les onze
- davant noms referits a coses o éssers únics: el món, la Mare de Déu, el bisbe, el dimoni, l’amo, el cel, la mar, l’infern, el Bon Jesús, la mort, la vila, la Sala (s’ajuntament), l’Església (s’institució)
- ses expressions adverbials fets: a la fresca, a les bones, posar fil a l’agulla, estar a les fosques, anar vestit a l’ampla...

9 comentarios:

Anónimo dijo...

S'article salat, també s'utilitzava
a certs indrets de Catalunya i avui
en dia encara hi ha gent gran què ho fan a Cadaquès,Port de la Selva i més al Sud a "Sa Tuna", "Sa Punta", Calella,Palafrugell i d'altres. Fins i tot a Cadaqués hi ha un dit: "Aquell home és tant vell que encara saseja o sala". .... Fixe-vos bé què també hi han indrets amb nom compost com seria: Puigsacalm, Sant Pere de Casserres,Sant Hilari de Sacalm... Doncs tot això vol dir què no és pas exclusiu l'article salat ni originari de Balears i/o Pytiuses.

Anónimo dijo...

eso es debido a que toda la costa de Girona en el año 902 fue COLONIZADA por baleáricsos, al invadir Baleares los árabes peninsulares. Y la HISTORIA con mayúsculas no se puede cambiar.
El loco de la colina.

Anónimo dijo...

A ver anonimo de los balearicos... usted está majara o que? Sant Joan des Pi i Sant Just des vern i Sa vall i Coll s'erola tambe la van repoblar els balearics? S'article salat es català, i no només de Girona si no de tot el principat.

Anónimo dijo...

jajajjajaj estos catalanufos son la leche,jajajjaa diras merda y diarn que también es suya ajajjajajajjajajaj incredibile......jajajajjajajajjaja

Anónimo dijo...

Si en Borja Moll a sa seva gramàtica de 1931/1932 ja li deia article baleàric, serà perquè avui en dia roman viu a Balears i, per tant, ès un article "casi" en exclussiva per Balears, ben nostro i que mos ho hem "apropiat" durant segles; si a Catalunya fan servir s'article alveolar (també conegut com literari), abandonant es salat, no ès culpa nostra. Ells hi renegaren, noltros no.

Anónimo dijo...

PER ES CATALANISTA XARNEGO QUE FA ES SEU COMENTARI EN ESPANYOL:

Si com vosté diu es salat ès ara també de sa Comunitat Peninsular anomenada "Catalunya", comencin d'una vegada a emprar-lo i parlaràn cristià.

Noltros, amb molt de gust lis deixam que ho facin.

"Defensor de ses excepcions alveolars".

Català de Mallorca dijo...

I a Pollença, quina llengua xerren idò? Perque l'article masculí singular per ells no és mai es, sinó u; i el femení singular és la. Igualment passa amb els plurals, que fins i tot diuen us per a referir-se als plurals masculins.

Enhorabona pel rigor científic i filològic de tots els seus arguments.

Jordi Riera dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Jo som Salat 63 dijo...

Escoltamê be Anònim! s'article salat,ês totalment baléà,y no català. va essê "introduyd" per mallorquíns que varen fugí de s'illa,cuand es "àrabs" mos volíen conquistà.Y aquest article salat,emb es tems,se va anà escampand per diferents llogs d'es condads(no Cataluña)que añs después,formaríen,sí,lo que avuy ês Cataluña. Assò ês sa verdadéra història. Lladres catalanistes !!!